EERSTE BEELDEN VLIEGTUIG CRASH TRIPOLI UP-TO-DATE (HD)

Eerste beelden wat op YouTube is geplaatst met up-to-date info over deze ramp! 13-05-10 10:09: Bij de vliegramp in Libië behoort op de eerste plaats het tonen van medeleven met familie en vrienden van de slachtoffers. Bij de ramp kwamen waarschijnlijk 61 Nederlanders om het leven. De oorzaak van de ramp is nog onduidelijk. Om precies te weten wat de oorzaken van de ramp waren, is het noodzakelijk dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Het onderzoek is, zoals gebruikelijk, in handen van de Libische autoriteiten. Er moet echter worden gevreesd dat dit dictatoriale land (dat wordt geleid door kolonel Khadaffi) alles zal doen om de schuld bij anderen te leggen en niet bij de luchtvaartmaatschappij, die onder controle staat van Libië, of de Libische luchtverkeersleiding. De Nederlandse overheid moet er daarom op aandringen bij Libië dat onze Onderzoeksraad voor Veiligheid (van Pieter van Vollenhoven) toegang krijgt tot het Libische onderzoek en ook de mogelijkheid krijgt om zelfstandig onderzoek te doen. De ramp moet ook leiden tot een discussie over de kosten van het reizen. Omdat reizigers steeds lagere prijzen eisen, wordt soms gewerkt met transportondernemingen die met extreem lage tarieven werken. Dat kan ten koste gaan van de veiligheid. Het is te snel om de ramp van gisteren toe te schrijven aan het feit dat het hier ging om een lageprijzenmaatschappij. Maar deskundigen uit de reisbranche zetten steeds meer vraagtekens bij de prijzen. Te lage prijzen betekenen

Ratings:

Leave a Reply